Naše služby

  • Priečne delenie uzavretých profilov a tyčí profilového prierezu
  • Strihanie plechov
  • Ohýbanie plechov
  • Doprava materiálu k zákazníkovi

Priečne delenie uzavretých profilov a tyčí profilového prierezu

- rezanie profilov na presné dĺžky

- rezanie na 45° uhly

Strihanie plechov

- priečne i pozdĺžne strihanie

- strihanie do max. hrúbky plechu 3mm

Ohýbanie plechov

Doprava materiálu k zákazníkovi

Mám záujem